Prime Pharmacy

Урогут 160 мг х 60 капсули

  • Урогут 160 мг х  60 капсули
Добави в "Желани"
  • Производители: Dr.Willmar Schwabe GmbH
  • Модел: Dr.Willmar Schwabe GmbH Урогут 160 мг х 60 капсули
  • Наличност: В наличност
  • 43,76 лв

Листовка: информация за пациента
Урогут 160 mg/120 mg меки капсули
Течен екстракт от плодовете на палма Сабал (10-14.3:1) 160 mg
Сух екстракт от корени на коприва (7.6-12.5:1) 120 mg
Urogutt® 160 mg/120 mg soft capsules
Sabalis fructus extractum liquidum (10-14.3:1) 160 mg
Urticae radix extractum siccum (7.6-12.5:1) 120 mg
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.
Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Урогут и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Урогут
3. Как да приемате Урогут
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Урогут
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
1. Какво представлява Урогут и за какво се използва
Урогут съдържа активните вещества течен екстракт от плодове на Сабал и сух екстракт от корени на коприва.
Урогут е растителен лекарствен продукт при заболявалия на простатата.
Урогут се използва при проблеми с отделянето на урина, дължащи се на доброкачествено разрастване на простатата (смущения в уринирането при доброкачествено разрастване I до II степен по Aiken).
Забележка:
Това лекарство само подобрява оплакванията, предизвикани от уголемената простата, без да премахва това уголемяване. Поради това се препоръчва консултация с Вашия лекар за редовни контролни прегледи и особено, ако има кръв в урината или при остра задръжка на урина.
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Урогут
Не приемайте Урогут
- ако сте алергични към екстрактите от плодове на Сабал или корени на коприва или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- ако сте алергични към фъстъци или соя.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Урогут.
Няма специални предупреждения, ако Урогут се взема според инструкциите за дозиране.
Деца
Няма съответно приложение наУрогуг при деца.
Други лекарства и Урогут
Урогут няма потенциал на взаимодействие с други лекарства.
Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Бременност, кърмене и фертилитет
Няма показания, които да оправдават употребата на Урогут при жени.
Шофиране и работа с машини
Не са провеждани съответни проучвания за влиянието върху способността за шофиране и работа с машини.
Урогут съдържа масло от соеви зърна.
Ако сте алергични към фъстъци или соя, не използвайте този продукт.
3. Как да приемате Урогут
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Препоръчителната доза е 1 капсула два пъти дневно (отговаряща на 160 mg екстракт от Сабал и 120 mg екстракт от коприва). За да предотвратите преждевременното разтваряне на капсулата е необходимо тя да се погълне цяла с пълна чаша вода, всяка сутрин и вечер.
Употреба при деца
Няма показания за употреба на Урогут при деца.
Колко време трябва да се приема Урогут
Продължителността на лечение не е ограничена във времето.
Ако сте приели повече от необходимата доза Урогут
Урогут се понася добре. Досега няма съобщения за симптоми на предозиране.
Ако сте пропуснали да вземете Урогут
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата капсула, а продължете лечението според инструкциите, ако лекарят не Ви е казал друго.
Ако след приема на това лекарство симптомите продължават или състоянието се влоши, обърнете се към Вашия лекар.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства и Урогут може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Следващата таблица обхваща всички реакции, които могат да настъпят при лечение с екстракт от Сабал и коприва, включително и тези при по-високи дози и при продължително лечение.
Оценката на страничните реакции се базира на следващата информация за честотата:
Много чести (>1/10);
Чести (>1/100 до <1/10);
Нечести (>1/1 000 до <1/100);
Редки (>1/10 000 до <1/1 000);
Много редки (<1/10 000);
с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)
Стомашно-чревни нарушения:
Редки: леки стомашно-чревни оплаквания.
Нарушения на кожата и подкожната тъкан/ Нарушения на имунната система:
Редки: реакции на свръхчувствителност.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.
Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. "Дамян Груев“ № 8,
1303 София
тел. +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да се съхранява Урогут
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява под 30°С.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката н допълнителна информация
Какво съдържа Урогут
- Активните вещества са:
Течен екстракт от плодовете на палма Сабал (10-14.3:1) 160 mg, екстрахиращ агент: етанол 90% (w/w) и Сух екстракт от корени на коприва (7.6-12.5:1) 120 mg, екстрахиращ агент: етанол 60% (w/w).
- Другите съставки (помощни вещества) са:
Сукциниран желатин, глицерол, твърда мазнина, колоиден безводен силициев диоксид, хидрогенирано масло от соеви зърна, патент синьо V, железен оксид, жълт (Б 172), железен оксид, черен (Е 172).
Как изглежда Урогут и какво съдържа опаковката
Урогут представлява зелени продълговати меки желатинови капсули. Предлагат се в опаковки по 60 и 120 капсули.
He всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.
Притежател на разрешението за употреба и производител
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Strasse 4
76227 Karlsruhe
Германия
Дата на последно преразглеждане на листовката
09/2020

Напишете отзив
Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!
    Лош           Добър
Защита от СПАМ